АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн* 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Опис Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 04.04.2017 р.) постановили:
1. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році направити на ремонт приміщень та асфальтобетонного покриття.
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.2018 р.) постановили:
7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році направити на ремонт приміщень та асфальто -бетонного покриття.

_____________

* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.»;