АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Володимир Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища, у 1980 р. закінчив Запорізький машинобудівний інститут, за спеціальністю "Автомобілі", інженер-механік
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 24.05.2011р. - Директор ПАТ "ВЕПР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Андрій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища, у 2004 р. закінчив Київський інститут міжнародних економічних відносин за спеціальністю "Економіка і право"
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 08.06.2010 р. Голова Наглядової ради ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером ПАТ "ВЕПР", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ "ВЕПР", не є незалежним директором. Посаду на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловей Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища, у 1974 р. закінчив Ленінградський політехнічний інститут ім. М.І.Калініна за спеціальністю "Гусеничні та колісні машини", інженер-механік"
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "КРАЗ-КАПІТАЛ" (Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2) з 08.06.2010 р. член Наглядової ради ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Голова Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" (39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця 29 вересня, будинок 10/24, офіс 62А), член Ревізійної комісії ПАТ "Рижівський гранітний кар'єр" (39800, Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул.Горького, 151). Посадова особа є акціонером ПАТ "ВЕПР", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ "ВЕПР", не є незалежним директором.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Віктор Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** освіта - середня спеціальна, у 1976 р. закінчив Кременчуцьке ПТУ № 7 за спеціальністю "Слюсар-ремонтник промислового обладнання"
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 30.03.2012 р. член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером ПАТ "ВЕПР", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ "ВЕПР", не є незалежним директором. Посаду на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Богдан Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** освіта - вища, у 2010 р. закінчив Київський інститут культури за спеціальністю "Менеджер ресторанного та готельного бізнесу"
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 08.06.2010 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сиротко Ольга Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** освіта - у 1986 р. закінчила Харківський автодорожній технікум за спеціальністю "Інженер-автодорожник"
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 30.03.2012 р. член Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковнір Ганна Григорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 01.08.2011 ПАТ "ВЕПР", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2011, строк, на який призначено особу, не визначений
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПилипенко Володимир Івановичд/н111216365.902051112163000
Голова Наглядової радиПилипенко Андрій Володимировичд/н1268477.516414126847000
член Наглядової радиСоловей Олександр Олександровичд/н100.00059310000
член Наглядової радиКоваль Віктор Петровичд/н20000.1185112000000
Голова Ревізійної комісіїПилипенко Богдан Володимировичд/н705464.18025670546000
член Ревізійної комісіїСиротко Ольга Михайлівнад/н100.00059310000
Головний бухгалтерКовнір Ганна Григорівнад/н000000
Усього 1311576 77.718417 1311576 0 0 0