АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ВЕПР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Розпорядження №72-Р
3. Дата проведення державної реєстрації 23.01.1998
4. Територія (область)* Полтавська область
5. Статутний капітал (грн) 421900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ТВ БВ №10016/0200Ф ПОУ "АТ"Ощадбанк"
2) МФО банку 331467
3) Поточний рахунок 26004300395382
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/в
6) Поточний рахунок д/в