АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.07.201027/16/1/10Полтавське територіальне управління ДКЦПФРUA4000075113Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251687600421900100
На бiржовий ринок цінні папери емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включались. У звiтному перiодi емiсiю цінних паперів додаткового випуску товариство не здiйснювало.