АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремінь Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37015651
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39623, вул.Ватутіна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АЕ № 286521
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (0536) 79-80-06
Факс (0536) 79-80-06
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м.Київ, 04071, вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32996030
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м. Полтава, 36022, вул. Небесної сотні, 91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №3422
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004
Міжміський код та телефон (0532) 57-04-33, 52-55-30
Факс (0532) 57-22-83
Вид діяльності Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги
Опис Номер і дата видачі Свідоцтва №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 про включення до Реєстру АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 р. аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ ПІБ аудитора, серія, номер, Пловецька Олена Костянтинівна дата видачі Сертифіката аудитора, (Сертифікат № 003644 серії "А", виданий виданого АПУ рішенням Аудиторської палати України, рішення №1765 від 14 лютого 1999 року з терміном дії до 14 лютого 2019 року) Свідоцтво про відповідність системи Рішення АПУ від 28.07.2016 р. №327/4 контролю якості аудиторських послуг