АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н
Опис Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 28.04.2015 р.) постановили:
1. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році направити на ремонт приміщень та на розробку нової техніки.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 31.03.2016 р.) постановили:
1. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році направити на ремонт приміщень.