АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 855725, 30.03.2011, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 23.03.2000 р. Голова правління ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356"; з 30.03.2012 р. Директор ПАТ "ВЕПР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2012, 5 років
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Рішенням Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" (протокол від 24.05.2011 року) призначений на посаду Директора ПАТ "ВЕПР".


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Андрій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 082917, 03.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2006 р. заступник голови правління, Директора ПАТ "ВЕПР" з загальних питань; з 08.06.2010 р. Голова Наглядової ради ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2012, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловей Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 118277, 01.03.1999, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "КРАЗ-КАПІТАЛ" (Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2) з 08.06.2010 р. Член Наглядової ради ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2012, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Віктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 372793, 10.06.2002, Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник охорони ВАТ «Кременчуцьке АТП – 15356» , ПАТ «ВЕПР» з 30.03.2012 р. Член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2012, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Богдан Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 082961, 07.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1983
5) освіта** Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2006 р. директор ДП "Гуляй Поле" з 08.06.2010 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2012, строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сиротко Ольга Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 018327, 26.12.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1961
5) освіта** Технічна
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 08.06.2010 р. Член правління ВАТ "Кременчуцьке АТП-15356" з 30.03.2012 р. Член Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2012, строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковнір Ганна Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 300478, 04.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 26.06.2004р. по 28.02.2011р. ПП "Резерв XXI століття", головний бухгалтер; з 01.08.2011 ПАТ "ВЕПР", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2011, строк, на який призначено особу, не визначений
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПилипенко Володимир ІвановичКО, 855725, 30.03.2011, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.111216365.902051112163000
Голова Наглядової радиПилипенко Андрій ВолодимировичКО, 082917, 03.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.1205987.146125120598000
Член Наглядової радиСоловей Олександр ОлександровичКН, 118277, 01.03.1999, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.100.00059310000
Член Наглядової радиКоваль Віктор ПетровичКО, 372793, 10.06.2002, Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл.20000.1185112000000
Голова Ревізійної комісіїПилипенко Богдан ВолодимировичКО, 082961, 07.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.705464.18025670546000
Член Ревізійної комісіїСиротко Ольга МихайлівнаКО, 018327, 26.12.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.100.00059310000
Головний бухгалтерКовнір Ганна ГригорівнаКО, 300478, 04.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Усього 1305327 77.348128 1305327 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.