АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н
Опис Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 30.03.2012 р.) в зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 29.04.2013 р.) у зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.