АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.03.2012
Кворум зборів** 77.3
Опис Порядок денний:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Обрання Директора ПАТ "ВЕПР", затвердження умов його контракту, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ВЕПР", затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР".
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР".
14. Прийняття рішення щодо питань по державному акту користування землею.
По першому питанню постановили:
Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" затвердити.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По другому питанню постановили:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По третьому питанню постановили:
Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По четвертому питанню постановили:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По п'ятому питанню постановили:
Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По шостому питанню постановили:
6.1 Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2011 року затвердити.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По сьомому питанню постановили:
У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По восьмому питанню постановили:
Основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дев'ятому питанню постановили:
9.1.Обрати Директором ПАТ "ВЕПР" Пилипенко Володимира Івановича.
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кандидата
Пилипенко Володимир Іванович 1 304 527
9.2. Умови контракту, що укладатиметься з Директором ПАТ "ВЕПР", затвердити.
9.3. Розмір винагороди Директора ПАТ "ВЕПР" встановити згідно контракту.
9.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з Директором ПАТ "ВЕПР" - члена Наглядової ради Солов'я О.О.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По десятому питанню постановили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По одинадцятому питанню постановили:
11.1. Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:
Пилипенко Андрій Володимирович.
Коваль Віктор Петрович.
Соловей Олександр Олександрович.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кандидата
Пилипенко Андрій Володимирович 1 304 527
Коваль Віктор Петрович 1 304 527
Соловей Олександр Олександрович 1 304 527
11.2. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.
11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПАТ "ВЕПР" - Пилипенко Володимира Івановича. Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дванадцятому питанню постановили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР".
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По тринадцятому питанню постановили:
Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Пилипенко Богдан Володимирович.
Сиротко Ольга Михайлівна.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кандидата
Пилипенко Богдан Володимирович 1 304 527
Сиротко Ольга Михайлівна 1 304 527
По чотирнадцятому питанню постановили:
14.1. Заборонити Директору ПАТ "ВЕПР" підписувати будь-які договори, пов'язані з взяттям землі в оренду.
14.2. Поновити державний акт постійного користування землею, на умовах якого було проведено приватизацію підприємства та зареєстровано форму власності підприємства - акціонерне Товариство.
Голосували: "за" - 1 304 527 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.