АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ВЕПР"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ВЕПР"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 39600
3.1.5. Область, район Полтавська область, Кременчуцький
3.1.6. Населений пункт м.Кременчук
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Київська, 64

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Розпорядження №72-Р
3.2.2. Дата державної реєстрації 23.01.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконком Кременчуцької мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 421900
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 421900

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Філія - Міське відділення №62 АТ "Ощадбанк"
3.3.2. МФО банку 391139
3.3.3. Поточний рахунок 2600030101508
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку д/в
3.3.6. Поточний рахунок д/в

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
29.10 Виробництво автотранспортних засобів
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)Серія АВ № 37201216.10.2007Міністерство транспорту та зв'язку України16.10.2012
Опис:
д/в
Послуги з встановлення відповідності конструкції ДТЗ вимогам, викладеним у дозволі на переоблдаднанняСерія ДЗ № 70769402.07.2010Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики Державна система сертифікаці02.07.2012
Опис:
д/в

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/вд/в
ПАТ "ВЕПР" не належить до будь-яких об'єднань підприємств

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента

Згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація не надається.