АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремінь Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37015651
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39602, вул.Ватутіна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АВ № 520532
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.04.2010
Міжміський код та телефон (0536) 79-80-06
Факс (0536) 79-80-06
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис Строк дії ліцензії 02.04.2010 р. - 02.04.2015 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м.Київ, 01001, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "Фінанси. "Бізнес. Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32615197
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39600, вул. 60 років Жовтня, буд. 138
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво № 3259
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.09.2003
Міжміський код та телефон (0536) 79-15-27, (067) 782-13-79
Факс д/в
Вид діяльності Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги
Опис Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3259 видане на підставі рішення Аудиторської палати України № 127 від 25 вересня 2003 року, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати № 191/з від 26 червня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ № 000255 унесено до Реєстру відповідно до рішення комісії від 14 квітня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Реєстраційний номер свідоцтва № 001450, Серія та номер свідоцтва А № 001450, дата видачі свідоцтва 20 березня 2008 року, чинне до 30 січня 2016 року