АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Особлива інформація на 18.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2018Припинено повноваженняДиректорПилипенко Володимир ІвановичКО, 855725, 30.03.2011, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.65.90205
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Припинено повноваження: - Директора Товариства Пилипенко Володимира Івановича, паспорт КО 855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 30.03.11. На посаді перебував з 04.04.17. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ "ВЕПР" - 1 112 163 акції на загальну суму 278040,75 грн., що становить 65,90205% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Припинено повноваженняГолова Наглядової радиПилипенко Андрій ВолодимировичКО, 082917, 03.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.7.5164
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Припинено повноваження: - Голови Наглядової ради Пилипенка Андрія Володимировича, паспорт КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 03.03.2000. На посаді перебував з 28.04.15. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ "ВЕПР" - 126847 акцій на загальну суму 31711,75 грн., що становить 7,5164% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКоваль Віктор ПетровичКО, 372793, 10.06.2002, Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл.0.1185
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Припинено повноваження: - члена Наглядової ради Коваля Віктора Петровича, паспорт КО 372793 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.06.2002. На посаді перебував з 28.04.15. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ "ВЕПР" - 2000 акцій на загальну суму 500,0 грн., що становить 0,1185% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиСоловей Олександр ОлександровичКН, 118277, 01.03.1999, Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл.0.00059
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Припинено повноваження: - члена Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича, паспорт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл. 01.03.99. На посаді перебував з 28.04.15. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ "ВЕПР" - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїПилипенко Богдан ВолодимировичКО, 082961, 07.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.4.18026
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Припинено повноваження: - Голови Ревізійної комісії Пилипенко Богдана Володимировича, паспорт КО 082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 07.03.2000. На посаді перебував з 04.04.17. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ "ВЕПР" - 70 546 акцій на загальну суму 17636,50 грн., що становить 4,18026% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Припинено повноваженнячлен Ревізійної комісіїСиротко Ольга МихайлівнаКО, 183279, 21.12.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.0.00059
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Припинено повноваження: - члена Ревізійної комісії Сиротко Ольги Михайлівни, паспорт КО 183279 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 21.12.2000. На посаді перебувала з 04.04.17. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ "ВЕПР" - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018ОбраноДиректорПилипенко Володимир ІвановичКО, 855725, 30.03.2011, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.65.90205
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича, паспорт КО 855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 30.03.11. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 24.05.11. - Директор ПАТ "ВЕПР", з 17.04.18. - Директор Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 1 112 163 акції на загальну суму 278040,75 грн., що становить 65,90205% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Обраночлен Наглядової радиПилипенко Андрій ВолодимировичКО, 082917, 03.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.7.5164
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): - член Наглядової ради Пилипенко Андрій Володимирович, паспорт КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 03.03.2000. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 30.03.12. Голова Наглядової ради ПАТ "ВЕПР", з 17.04.18. - член Наглядової ради Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.18.) обрано Головою Наглядової ради Товариства з 17.04.18. Розмір пакета акцій емітента - 126847 акцій на загальну суму 31711,75 грн., що становить 7,5164% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Обраночлен Наглядової радиСоловей Олександр ОлександровичКН, 118277, 01.03.1999, Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл.0.00059
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): - член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович, паспорт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл. 01.03.99. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 30.03.12. - член Наглядової ради ПАТ "ВЕПР", з 17.04.18. - член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Обраночлен Наглядової радиКозлова Вікторія ОлександрівнаКН, 307815, 15.01.1997, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.0
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): - член Наглядової ради Козлова Вікторія Олександрівна, паспорт КН 307815 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 15.01.97. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 03.03.10. - директор ТОВ "Кремінь Брок", з 17.04.18. - член Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Не є акціонером Товариства, є представником акціонера Товариства Пилипенко Володимира Івановича (Розмір пакета акцій емітента - 1 112 163 акції на загальну суму 278040,75 грн., що становить 65,90205% в статутному капіталі емітента), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018ОбраноГолова Наглядової радиПилипенко Андрій ВолодимировичКО, 082917, 03.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.7.5164
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): - член Наглядової ради Пилипенко Андрій Володимирович, паспорт КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 03.03.2000. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 30.03.12. Голова Наглядової ради ПАТ "ВЕПР", з 17.04.18. - член Наглядової ради Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.18.) обрано Головою Наглядової ради Товариства з 17.04.18. Розмір пакета акцій емітента - 126847 акцій на загальну суму 31711,75 грн., що становить 7,5164% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Обраночлен Ревізійної комісіїПилипенко Богдан ВолодимировичКО, 082961, 07.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.4.18026
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): - член Ревізійної комісії Пилипенко Богдан Володимирович, паспорт КО 082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 07.03.2000. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 08.06.10. Голова Ревізійної комісії ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР"), з 17.04.18. член Ревізійної комісії Товариства. Рішенням Ревізійної комісії Товариства (протокол від 17.04.18.) обрано Головою Ревізійної комісії Товариства з 17.04.18. Розмір пакета акцій емітента - 70 546 акцій на загальну суму 17636,50 грн., що становить 4,18026% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018Обраночлен Ревізійної комісіїСиротко Ольга МихайлівнаКО, 183279, 21.12.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.0.00059
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): - член Ревізійної комісії Сиротко Ольга Михайлівна, паспорт КО 183279 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 21.12.2000. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 30.03.12. член Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР"), з 17.04.18. член Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
17.04.2018ОбраноГолова Ревізійної комісіїПилипенко Богдан ВолодимировичКО, 082961, 07.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.4.18026
Зміст інформації:
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства: Обрано Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): - член Ревізійної комісії Пилипенко Богдан Володимирович, паспорт КО 082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 07.03.2000. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 08.06.10. Голова Ревізійної комісії ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР"), з 17.04.18. член Ревізійної комісії Товариства. Рішенням Ревізійної комісії Товариства (протокол від 17.04.18.) обрано Головою Ревізійної комісії Товариства з 17.04.18. Розмір пакета акцій емітента - 70 546 акцій на загальну суму 17636,50 грн., що становить 4,18026% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.